FIREKO - PPOŻ, BHP, Szkolenia, Nadzór, Stalowa Wola, Podkarpackie | PPOŻ

FIREKO - PPOŻ | BHP | SZKOLENIA | NADZÓR
578-548-707 / 605-786-123
FIREKO
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
MENU
AKTUALNE PROMOCJE NA
MENU
Przejdź do treści
PPOŻ
OFERTA PPOŻ
Oferujemy:
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, [ SZCZEGÓŁY ]
 • instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej, [ SZCZEGÓŁY ]
 • plany ewakuacyjne,
 • plany postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego niezbędne w procesie uzyskiwania koncesji w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
  i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, [ SZCZEGÓŁY ]
 • plany rozmieszczenia gaśnic i sprzętu ppoż,
 • operaty przeciwpożarowe (gospodarka odpadami), [ SZCZEGÓŁY ]
 • oceny zagrożenia wybuchem, [ SZCZEGÓŁY ]
 • dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, [ SZCZEGÓŁY ]
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, [ SZCZEGÓŁY ]
 • ćwiczenia z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji
  w obiektach, [ SZCZEGÓŁY ]
 • audyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • nadzory ppoż nad zakładami pracy (inspektor ochrony przeciwpożarowej),
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów polskiego prawa
  w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania wytycznych ubezpieczycieli
  w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z eksploatacją obiektów w kontekście BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowywanie obiektów i weryfikacja dokumentacji budowlanej przed odbiorem czy kontrolą przez Państwową Straż Pożarną,
 • pomagamy w realizacji decyzji oraz przygotowaniu odpowiedzi na wystąpienia Państwowej Straży Pożarnej (PSP),
 • weryfikacja dokumentacji z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • pomagamy przygotować Twój zakład do spełnienia IWAY Standard IKEA,
FIREKO Izabela Kowalik
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
578 548 707 / 605 786 123
PON-PT 9:00 - 17:00
SOB-NIEDZ 10:00 - 12:00
Wykonane przez WorldWEB
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacyjne, oceny zagrożenia wybuchem,
doradztwo prawne w zakresie BHP, ocena stanowisk komputerowych,
dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem,
bhp (szkolenia wstępne i okresowe), ochrony przeciwpożarowej,
pierwszej pomocy,
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
AKTUALNE PROMOCJE NA
Wróć do spisu treści