FIREKO - PPOŻ, BHP, Szkolenia, Nadzór, Stalowa Wola, Podkarpackie | NADZÓR-Outsourcing

FIREKO - PPOŻ | BHP | SZKOLENIA | NADZÓR
578-548-707 / 605-786-123
FIREKO
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
MENU
AKTUALNE PROMOCJE NA
MENU
Przejdź do treści
Nadzór (Outsourcing)
OFERTA NADZORU (Outsourcing)
Podpisz z nami umowę i przestań się przejmować zagadnieniami BHP i ochroną przeciwpożarową w Twojej firmie. Wszystko zrobimy za Ciebie.
Oferujemy:
  • pełnienie funkcji służby BHP w zakładzie pracy oraz wykonywanie czynności wchodzących
    w zakres obowiązków BHP wynikających z przepisów polskiego prawa,
  • przygotowanie programu kontroli prewencyjnych z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
    w obiektach,
  • opracowywanie procedur związanych z eksploatacją obiektów w ramach BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  • przeprowadzanie w obiektach regularnych kontroli z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
Zewnętrzny specjalista ds. bhp
Zarówno w dużych, jak i małych firmach zadania bhp, w razie braku pracowników lub pracodawcy z odpowiednimi kwalifikacjami, mogą być przekazane zewnętrznemu specjaliście do spraw bhp. Odbywa się to na ogół na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pracodawca musi jednak pamiętać, że bez względu na powierzenie spraw bhp takiemu specjaliście, to on odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy (art. 207 § 1 K.p.). Dlatego powinien dochować należytej staranności przy współpracy ze specjalistą bhp spoza zakładu pracy. Nie może też pozwolić na naruszenia czy zaniedbanie wymogów bhp ze swojej strony, pod pretekstem przeniesienia odpowiedzialności na specjalistę zewnętrznego. Ponadto powinien czuwać, aby osoba mająca wykonywać zadania bhp w zakładzie posiadała wymagane kwalifikacje. W przypadku specjalisty zewnętrznego ustalone są one na poziomie co najmniej wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy. Alternatywnie wymagane są studia podyplomowe w tym zakresie oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp, bądź też 5-letnie zatrudnienie na stanowisku Państwowego Inspektora Pracy.

Nasz zespół jest gwarantem posiadania wymaganych kwalifikacji w tym zakresie oraz wykonania obowiązków z należytą starannością, popartą zdobytą wiedzą
i doświadczeniem
FIREKO Izabela Kowalik
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
578 548 707 / 605 786 123
PON-PT 9:00 - 17:00
SOB-NIEDZ 10:00 - 12:00
Wykonane przez WorldWEB
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacyjne, oceny zagrożenia wybuchem,
doradztwo prawne w zakresie BHP, ocena stanowisk komputerowych,
dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem,
bhp (szkolenia wstępne i okresowe), ochrony przeciwpożarowej,
pierwszej pomocy,
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
AKTUALNE PROMOCJE NA
Wróć do spisu treści