FIREKO - PPOŻ, BHP, Szkolenia, Nadzór, Stalowa Wola, Podkarpackie | Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem

FIREKO - PPOŻ | BHP | SZKOLENIA | NADZÓR
578-548-707 / 605-786-123
FIREKO
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
MENU
AKTUALNE PROMOCJE NA
MENU
Przejdź do treści
Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to kompletny, a zarazem najważniejszy dokument jaki w świetle obowiązującego prawa polskiego
i europejskiego (dyrektywa ATEX Users) powinien posiadać każdy zakład, na terenie którego występuje zagrożenie wystąpienia niekontrolowanego wybuchu, wywołanego obecnością palnych i wybuchowych pyłów, par, palnych cieczy, gazów, mgieł i mieszanin hybrydowych. Z dokumentu tego musi wynikać, miedzy innymi, procedura zabezpieczenia stanowiska pracy i jego bezpiecznego użytkowania w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia – kluczowymi elementami DZPW są zalecenia, które stanowią wyznacznik dalszych działań .
Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to najważniejszy dokument w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego. Opracowanie go swoim zakresem obejmuje zarówno ocenę ryzyka, jak i klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931,
§ 7.1.) które mówi, iż Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka.
Obowiązek spoczywający na pracodawcy to również wykonanie aktualizacji DZPW w przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka

Doświadczenie naszego zespołu związane ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej pozwala zagwarantować fachowe, rzetelne i poparte wiedzą i doświadczeniem podejście do realizacji przedmiotowego dokumentu.
FIREKO Izabela Kowalik
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
578 548 707 / 605 786 123
PON-PT 9:00 - 17:00
SOB-NIEDZ 10:00 - 12:00
Wykonane przez WorldWEB
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacyjne, oceny zagrożenia wybuchem,
doradztwo prawne w zakresie BHP, ocena stanowisk komputerowych,
dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem,
bhp (szkolenia wstępne i okresowe), ochrony przeciwpożarowej,
pierwszej pomocy,
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
AKTUALNE PROMOCJE NA
Wróć do spisu treści