FIREKO - PPOŻ, BHP, Szkolenia, Nadzór, Stalowa Wola, Podkarpackie | Plany postępowania na wypadek

FIREKO - PPOŻ | BHP | SZKOLENIA | NADZÓR
578-548-707 / 605-786-123
FIREKO
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
MENU
AKTUALNE PROMOCJE NA
MENU
Przejdź do treści
Plany postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego niezbędne w procesie uzyskiwania koncesji w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest obowiązany opracować plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego
i aktualizować go stosownie do zmieniających się okoliczności.
Obowiązek ten reguluje art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (jt. Dz. U. z 2018, poz. 2037 ze zm.), natomiast szczegółowy zakres określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz. U. 2002 nr 194 poz. 1632).

Wykonujemy plany zgodnie z ww. rozporządzeniem w ciągłej współpracy z przedsiębiorcą realizującym tego typu działalność gospodarczą.
FIREKO Izabela Kowalik
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
578 548 707 / 605 786 123
PON-PT 9:00 - 17:00
SOB-NIEDZ 10:00 - 12:00
Wykonane przez WorldWEB
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacyjne, oceny zagrożenia wybuchem,
doradztwo prawne w zakresie BHP, ocena stanowisk komputerowych,
dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem,
bhp (szkolenia wstępne i okresowe), ochrony przeciwpożarowej,
pierwszej pomocy,
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
AKTUALNE PROMOCJE NA
Wróć do spisu treści