FIREKO - PPOŻ, BHP, Szkolenia, Nadzór, Stalowa Wola, Podkarpackie | Operaty przeciwpożarowe (gospodarka odpadami)

FIREKO - PPOŻ | BHP | SZKOLENIA | NADZÓR
578-548-707 / 605-786-123
FIREKO
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
MENU
AKTUALNE PROMOCJE NA
MENU
Przejdź do treści
Operaty przeciwpożarowe (gospodarka odpadami)

Obowiązek jego opracowania wynika z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Zgodnie z literą prawa operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Przepisy jednoznacznie precyzują kryteria, informujące o tym, kto posiada uprawnienia do opracowania operatu przeciwpożarowego. Musi więc być wykonany przez:
  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska;
  • inżyniera pożarnictwa lub ukończone studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.
Operat przeciwpożarowy powinien w pełni spełniać wymogi formalne i ma zawierać wszystkie wskazane przez ustawodawcę zagadnienia, które muszą być stale aktualizowane.
Opracowany przez nasz zespół operat przeciwpożarowy spełnia wszystkie wymogi formalne i zawiera wszystkie wskazane przez ustawodawcę zagadnienia.
Możemy również przeprowadzić aktualizację operatu który już Wasza firma posiada.
FIREKO Izabela Kowalik
Krzaki ul. Polna 30, 37-403 Pysznica
578 548 707 / 605 786 123
PON-PT 9:00 - 17:00
SOB-NIEDZ 10:00 - 12:00
Wykonane przez WorldWEB
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacyjne, oceny zagrożenia wybuchem,
doradztwo prawne w zakresie BHP, ocena stanowisk komputerowych,
dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem,
bhp (szkolenia wstępne i okresowe), ochrony przeciwpożarowej,
pierwszej pomocy,
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
AKTUALNE PROMOCJE NA
Wróć do spisu treści